فهرست املاک - صفحه 1

ویلا فلت
ویلا فلت
(کد ملک :۵۴ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 250 متر مربع
قیمت کل : ۲,۹۰۰ تومان
ویلا فلت نوساز
ویلا فلت نوساز
(کد ملک :۵۳ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 250 متر مربع
قیمت کل : ۴,۲۰۰ تومان
ویلا مدرن
ویلا مدرن
(کد ملک :۵۲ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 400 متر مربع
قیمت کل : ۶,۳۰۰ تومان
ویلا فلت
ویلا فلت
(کد ملک :۵۱ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 155 متر مربع
قیمت کل : ۲,۹۰۰ تومان
ویلا مدرن استخردار
ویلا مدرن استخردار
(کد ملک :۵۰ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 280 متر مربع
قیمت کل : ۹,۵۰۰ تومان
ویلایی مرکز شهر
ویلایی مرکز شهر
(کد ملک :۴۹ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 350 متر مربع
قیمت کل : ۶,۳۰۰ تومان
ویلا دوبلکس
ویلا دوبلکس
(کد ملک :۴۸ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 200 متر مربع
قیمت کل : ۶,۵۰۰ تومان
ویلا فلت نوساز
ویلا فلت نوساز
(کد ملک :۴۵ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 275 متر مربع
قیمت کل : ۲,۳۰۰ تومان
ویلا ساحلی
ویلا ساحلی
(کد ملک :۴۴ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 226 متر مربع
قیمت کل : ۹,۵۰۰ تومان
ویلا شیک
ویلا شیک
(کد ملک :۴۳ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 310 متر مربع
قیمت کل : ۳ تومان
ویلا لوکس
ویلا لوکس
(کد ملک :۴۲ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 280 متر مربع
قیمت کل : ۶,۲۰۰ تومان
پیش فروش ویلا دوبلکس
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 180 متر مربع
قیمت کل : ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا تریبلکس ساحلی
ویلا تریبلکس ساحلی
(کد ملک :۳۷ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 1077 متر مربع
قیمت کل : ۲۳ تومان
ویلا دوبلکس
ویلا دوبلکس
(کد ملک :۳۵ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 170 متر مربع
قیمت کل : ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا ساحلی استخردار
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 1100 متر مربع
قیمت کل : ۹ تومان