فهرست املاک - صفحه 3

ویلایی مرکز شهر
ویلایی مرکز شهر
(کد ملک :۱۴ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 230 متر مربع
قیمت کل : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا دوبلکس
ویلا دوبلکس
(کد ملک :۱۳ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 220 متر مربع
قیمت کل : ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا لوکس نوساز
ویلا لوکس نوساز
(کد ملک :۱۲ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 325 متر مربع
قیمت کل : ۲,۵۰۰ تومان
9 قطعه زمین مسکونی
9 قطعه زمین مسکونی
(کد ملک :۱۱ )
گیلان - کیاشهر زمین
فروش 2400 متر مربع
قیمت کل : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا دوبلکس
ویلا دوبلکس
(کد ملک :۱۰ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 180 متر مربع
قیمت کل : ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا نوساز
ویلا نوساز
(کد ملک :۹ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 125 متر مربع
قیمت کل : ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا فلت زیباکنار
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 386 متر مربع
قیمت کل : ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا لوکس دو طبقه
ویلا لوکس دو طبقه
(کد ملک :۷ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 220 متر مربع
قیمت کل : ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا فلت نوساز
ویلا فلت نوساز
(کد ملک :۶ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 260 متر مربع
قیمت کل : ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا دوبلکس نوساز
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 200 متر مربع
قیمت کل : ۱,۸۵۰ تومان
ویلا فلت نوساز
ویلا فلت نوساز
(کد ملک :۴ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 200 متر مربع
قیمت کل : ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا نوساز بندرکیاشهر
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 260 متر مربع
قیمت کل : ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویلا در زیباکنار
ویلا در زیباکنار
(کد ملک :۱ )
گیلان - کیاشهر خانه ویلایی
فروش 250 متر مربع
قیمت کل : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان